Handelsbetingelser samt Vilkår for erhvervelse af Håndværkerparkeringslicens

Den 16. okt. 2019

Generelle oplysninger

Svendborg Kommune

Trafik og Infrastruktur

Svendborgvej 135

5762 Vester Skerninge

CVR nr.: 29189730

 

 

Kontaktoplysninger:

Telefon: 6223 344

Email: ti@svendborg.dk

Vilkår for erhvervelse af håndværkerparkeringslicens

Håndværkere kan købe en licens til parkering, som giver dem nogle udvidede muligheder for at parkere i forbindelse med udførelse af deres håndværk i Svendborg bymidte.

 1. Håndværkerparkeringslicensen fritager indehaveren fra at overholde tidsrestriktionerne på de offentlige betalingsfrie parkeringspladser (inkl. kantstensparkeringspladser) i Svendborg Kommune, så der kan parkeres hele dagen. Licensen gælder dog ikke hvor tidsbegrænsningen er under 1 time.
 2. Håndværkerparkeringslicensen er gældende på pladser med betaling for parkering, og fritager indehaveren for betaling for parkering. Licensen er at sidestille med en parkeringsbillet fra en betalingsautomat.
 3. Håndværkerparkeringslicensen giver ikke lov til at parkerer i gågaden. Der skal indhentes dispensation fra Svendborg Kommune til den enkelte arbejdsopgave i gågaden.
 4. Håndværkerparkeringslicensen giver ret til at parkere som beskrevet i punkt 1 og 2 i forbindelse med at køretøjets tilstedeværelse nær et arbejdssted er nødvendig, for at opgaven kan løses
 5. Håndværkerparkeringslicensen dispenserer ikke fra færdselslovens bestemmelser om standsning og parkering. Licensen gælder derfor ikke steder, som er reguleret efter færdselsloven.
 6. Håndværkerparkeringslicensen er kun gældende til det køretøj, hvortil licensen er købt. En håndværker kan erhverve en håndværkerparkeringslicens til hvert køretøj som pågældende er ejer af.
 7. Håndværkerlicenser kan erhverves af håndværkervirksomheder jævnfør branchekode i cvr.
 8. Håndværkeren skal være momsregistreret og registreret ejer af køretøjet.
 9. Der kan kun erhverves håndværkerlicens til et køretøj med synligt påført cvr.
 10. Køretøjet må maksimalt have en tilladt totalvægt på 3.500 kg.
 11. Prisen for en håndværkerparkeringslicens 405kr. ex moms.
 12. En håndværkerparkeringslicens gælder 12 mdr. fra købsdatoen.
 13. Ved udskiftning af køretøj eller andet forhold, der gør det nødvendigt at ændre en håndværkerparkeringslicens i løbet af året, kan der erhverves en ny licens ved henvendelse til Svendborg Kommune, Trafik og Infrastruktur ti@svendborg.dk
 14. . Ved misbrug kan håndværkerparkeringslicensen blive inddraget og fornyelse blive nægtet.
 15. Svendborg Kommune kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre på parkeringsrestriktionerne i kommunen, uden at dette giver anledning til refusion af et indbetalt beløb for håndværkerparkeringslicensen.
 16. . Vilkårene for udstedelse af håndværkerparkeringslicenser kan til enhver tid ændres af Trafik- og Erhvervsudvalget.

 

Betaling

Svendborg Kommune modtager betaling via Nets. Betalingen bliver trukket med det samme, når parkeringen er aktiv. Alle beløb er i DKK. Danske kroner eskl. moms. 

Der tages forbehold for prisfejl.

 

Reklamationsret og fortydelsesret

Ved køb af en håndværkerparkeringslicens bortfalder den normale fortrydelsesret på 14 dage. Beløbet kan ikke refunderes.

Klagemuligheder

Du har mulighed for at klage til Svenborg kommune via ti@svendborg.dk